Syyskokous la 8.10.

20.9.2016

 

NOKIAN RATSASTAJAT RY:N SYYSKOKOUS la 8.10.16

Klo 15.00 ylätallin keittiössä

 

1. Kokouksen avaus

 

2. Valitaan kokoukselle

a. puheenjohtaja

b. sihteeri

c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d. ääntenlaskijat

 

3. Todetaan

a. läsnäolijat

b. äänioikeutetut jäsenet

 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

5. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

 

6. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi

 

a. toimintasuunnitelma

b. talousarvio

 

7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja (seuran pj)

 

8. Valitaan kahdeksi seuraavaksi vuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan 3 jäsentä erovuorossa olevien tilalle. Erovuorossa ovat Jenni Saarivirta (pj) ja Sanna-Mari Kuusela. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt

 

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

 

10. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

 

11. Edustajien valinta SRL:n kokouksiin

 

12. Muut asiat

 

13. Kokouksen päättäminen

 

Tervetuloa kokoukseen, seura tarjoaa kahvit ja pullat!